FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

verzia PDF pre tlač

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúci:

Ing. Jaroslava Koštialová - J&R e-Media

Radvanská 509/2

974 05  Banská Bystrica

IČO: 45880441 DIČ: 1048599805 IČ DPH: SK1048599805

Kupujúci:

Meno a priezvisko*:

Spoločnosť:

Ulica a číslo (Sídlo spoločnosti)*:

Mesto/Obec*:                                                                                       PSČ*:

IČO:                                                       DIČ:                                                                     IČ DPH:

Telefón*:                                                                 E-mail*:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:                                                       zo dňa:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):                                                        číslo faktúry:

Požadovanú sumu žiadam vrátiť:

  • poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
  • prevodom na účet IBAN a SWIFT

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V:                                                            Dňa:                                                        Podpis: 

* Povinné údaje
Súčasne s odstúpením od zmluvy a tovarom je potrebné zaslať aj faktúru.

Poznámky predávajúceho:
Podanie odstúpenia dňa:                                                               Doručenie odstúpenia dňa:  
Doručenie tovaru dňa:                                                                  Dátum vrátenia peňazí: 
Interné číslo odstúpenia: